Logo

Boat Trim Tabs & Stablizers

1-4 of 4

LENCO EDGE MOUNT TRIM TAB KIT (Lenco Marine)

LENCO EDGE MOUNT TRIM TAB KIT (Lenco Marine)

15013-101 - EDGE MOUNT Trim Tab - 9x9
15015-101 - EDGE MOUNT Trim Tab - 12x9
15016-101 - 12 X 12 EDGE Mount Kit W/ 15016-101
15017-101 - EDGE MOUNT Trim Tab - 12x18

1-4 of 4